De regel ‘geen arbeid, wel loon’ gaat ook op tijdens de coronacrisis

geld-salaris-1
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Tot 1 januari 2020 gold de hoofdregel in het arbeidsrecht ‘geen arbeid, geen loon’. Dat hield in dat de werkgever geen loon hoefde te betalen als de werknemer geen arbeid verricht. Daar waren weliswaar enkele uitzonderingen op maar in feite was ‘geen arbeid, geen loon, tenzij…’ de hoofdregel.

Hoofdregel per januari 2020: ‘geen arbeid, wel loon’

Met ingang van 1 januari 2020 is voornoemde hoofdregel gewijzigd naar ‘geen arbeid, wel loon’. Deze wijziging brengt met zich mee dat een werkgever verplicht is het loon te voldoen als de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet wordt verricht, tenzij het niet verrichten van arbeid in redelijkheid voor rekening van werknemer behoort te komen. Dat laatste is niet vaak het geval. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat veel omstandigheden tot de risicosfeer van de werkgever worden gerekend.

De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs de vraag beantwoord of een werknemer recht heeft op loon op het moment dat er geen werk is vanwege de coronacrisis. In deze casus gaat het erom dat de werkzaamheden van werknemer slechts acht maanden in beslag nemen en pas omstreeks maart/april 2020 aanvangen. Op het moment dat de werkzaamheden zouden aanvangen, brak de coronacrisis uit.

De kantonrechter heeft in deze zaak geoordeeld dat, gelet op alle omstandigheden (waaronder de door werkgever genomen maatregelen in verband met de coronacrisis), het niet verrichten van arbeid door de werknemer niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever is dus gehouden het loon van de werknemer door te betalen.

Loon tijdens corona moet worden uitbetaald

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat ook ten tijde van de coronacrisis het loon van de werknemer doorbetaald dient te worden, terwijl de werknemer in feite geen arbeid verricht. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze actuele berichten, tools en hulp tijdens deze corona crisis? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je niks!