Voorzorgsmaatregelen

Ja! Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en dient zich als goed werkgever te gedragen. In dit nieuwsbericht van Goorts + Coppens en Recht Direct gaan we in op de verplichtingen van werkgever en werknemer. Verder is voor Recht Direct-abonnees een voorbeeldbrief te downloaden.

Nee, je mag jouw werknemer niet verplichten om naar werk te komen. Dat is de richtlijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Ja. Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek. Dat betekent onder andere dat je maatregelen moet nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De kosten voor eventuele beschermingsmiddelen komen voor jouw rekening.

Wanneer jij en werknemer beiden vinden dat de werknemer kan werken omdat zij niet in de buurt of in aanraking komt met andere mensen, kun je de vraag voorleggen aan de bedrijfsarts. Het is daarbij van belang dat de werknemer ook tijdens het woon-werkverkeer niet in aanraking komt met andere mensen.

Ouderen en mensen met een verminderde weerstand behoren tot de kwetsbare personen. Wanneer je twijfelt dien je de bedrijfsarts in te schakelen, als werkgever mag je op grond van de privacywet namelijk niet vragen naar de medische situatie van een werknemer. Schakel je de bedrijfsarts in, dan zal deze (telefonisch) overleggen met de werknemer. Aan de hand van dat overleg zal de bedrijfsarts zijn oordeel geven. Twijfel je over het oordeel van de bedrijfsarts, dan kun je bij het UWV een second opinion aanvragen.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Nee. Dat is niet meer mogelijk. De Werktijdverkorting regeling is ingetrokken en vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Nee. Mocht je al werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan wordt dit gewoon overgezet en beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Je krijgt hierover bericht. Het kan wel zijn je aanvullende informatie dient aan te leveren.

Continuïteitsbijdrage Zorgverzekeraars Nederland

De continuïteitsbijdrage geldt voor alle zorg die geleverd wordt onder de basis- en aanvullende zorgverzekering (zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders), opticiens en ongecontracteerde audiciens zijn uitgesloten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.