Help elkaar door middel van collegiale in- en uitlening! 

Photo by Markus Winkler
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Per bedrijf verschilt de invloed van de Corona-maatregelen op de bedrijfsvoering sterk. Daar waar het ene bedrijf opdrachten en daarmee werkvoorraad (al dan niet volledig) ziet wegvallen, komen andere bedrijven handen tekort. 

Je kunt werknemers ter beschikking stellen aan een bedrijf dat werknemers tekort komt. We hebben hiervoor onderstaand stappenplan opgesteld.

1. Peil de bereidheid van werknemers

Allereerst dien je natuurlijk werknemers te hebben die bereid zijn om werkzaamheden te verrichten voor een derde. Vaak is dit niet met zoveel woorden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Ga hierover in overleg met je werknemers en leg in een addendum bij de arbeidsovereenkomst vast dat de werknemer bereid is tijdelijk werkzaamheden te verrichten voor een ander bedrijf.

2. Is de Waadi van toepassing?

Op in- en uitlening van personeel is in principe de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing. In deze wet zijn de regels vastgelegd voor arbeidsbemiddeling. Zo wordt onder andere bepaald dat de uitlener in de KvK geregistreerd moet staan als bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt, en dat uitgeleend personeel recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als het ‘eigen’ personeel van de opdrachtgever (de inlenersbeloning). 

Er is echter geen sprake van ‘het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ in het geval van:

“het bij wijze van hulpbetoonzonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn”

Collegiale in- en uitlening kan hieronder vallen. In dat geval is de Waadi niet van toepassing. Voor de uitlener geldt de registratieplicht dan niet. De werknemer heeft ook geen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies bij de inlener. Als de Waadi wel van toepassing is, mag je overigens als uitlener niet belemmeren dat de werknemer in dienst treedt bij de inlener na afloop van de terbeschikkingstelling. Wil je meer weten over de consequenties van toepasselijkheid van de Waadi? Neem dan contact op.

Wil je een concullega helpen door werknemers ter beschikking stellen, maar wil je niet dat de Waadi van toepassing is? Zorg er dan voor dat je enkel de loonkosten van de werknemer in rekening brengt bij de inlener. Er mag dus geen sprake zijn van een winstoogmerk.  

Twijfel je of het (collegiaal) in- en uitlenen met winstoogmerk is? Neem het zekere voor het onzekere, en zorg ervoor dat aan de registratieverplichting is voldaan (stap 3) om boetes in ieder geval te voorkomen.

Worden werknemers tewerkgesteld via een uitzendbureau, dan zal de Waadi van toepassing zijn.

3. Moet de uitlener geregistreerd worden bij de KvK?

Stel je arbeidskrachten ter beschikking, dan ben je normaal gesproken verplicht om dit bij de KvK te registreren. Doe je dit niet, dan riskeer je een hoge boete. Hierop geldt dus een uitzondering als de uitlening plaatsvindt zonder winstoogmerk. Reken je een hogere vergoeding voor de uitlening van arbeidskrachten, dan enkel de loonkosten, dan is de Waadi wel van toepassing. Registreer dit gratis bij de KvK

4. Sluit een overeenkomst

Leg de afspraken vast met behulp van een van onze modellen collegiale in- en uitlening. Belangrijk is dat de afspraken goed op papier staan. Denk hierbij aan de vergoeding, de duur van de uitlening, de aansprakelijkheid, verzekeringen en andere verplichtingen.

NOW en bijzondere regelgeving

Mocht je als uitlener een aanvraag gedaan hebben (of gaan indienen) op basis van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, dan dient dit meegenomen bij de omzetdaling of zal een correctie plaatsvinden.

Als sprake is van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten met winstoogmerk in de zeevaart geldt bijzondere regelgeving. Ook gelden extra eisen bij chauffeurs op grond van de Regeling Wegvervoer Goederen. Neem in dat geval contact op.

Modelovereenkomst ontvangen?

Stuur een mailtje naar info@rechtdirect.nl en wij sturen je de modelovereenkomsten gratis toe.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze actuele berichten, tools en hulp tijdens deze corona crisis? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je niks!