Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Goorts + Coppens, Recht Direct, HR Direct, Fitale, Red Lemon en Capability.

Wij verwerken persoonsgegevens van jou omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Door middel van deze privacyverklaring wijzen wij jou op welke wijze we omgaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens. De privacyverklaring ziet op de verwerking van de persoonsgegevens via de website www.ondernemersvoorelkaar.nu en de subdomeinen van deze website.

Contactgegevens

Goorts + Coppens Recht Direct HR Direct
Heuvelstraat 14 Heuvelstraat 14 Heuvelstraat 14
5751 HN Deurne 5751 HN Deurne 5751 HN Deurne

Fitale Red Lemon Capability
Schepenenstraat 14 Singravendreef 18 Hogeweg 3
5663 EV Geldrop 5709 RH Helmond 5301 LB Zaltbommel

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Naam bedrijf + contactgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • IP adres;
 • Overige zaken zoals nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Wij kunnen bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens van jou verwerken, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt voor uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting. Indien dit niet het geval is zullen wij jouw expliciete toestemming vragen.

Doelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Bezoekers van de website

 • Dienstverlening naar bezoekers te verbeteren
 • Informeren over relevante producten en diensten

Cliënten

 • Uitvoering van de opdracht
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Uitnodiging voor bijeenkomsten en trainingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het grootste gedeelte op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het correct opstellen en/of uitvoeren van de overeenkomst vragen wij je eerst om toestemming. Zo wordt er onder andere voor het verzenden van de nieuwsbrief om jouw toestemming gevraagd.

Gebruik van uw gegevens

Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Bezoekers van website

 • Gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief en informeren over relevante producten en diensten: na intrekken van de toestemming één jaar.
 • Dienstverlening verbeteren: niet langer dan noodzakelijk, maar nooit langer dan één jaar.

Cliënten

 • Minimaal tien jaar.

Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Deze gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt.

Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Jouw persoonsgegeven zullen zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt worden, tenzij wij dit op basis van de wet verplicht zijn of het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen met ons via telefoonnummer +31 85 008 19 90.

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Ook hiervoor kun je met ons contact opnemen.

Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Jouw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Op onze website bevinden zich ook pixels. Een pixel is een hulpmiddel waarmee wij de effectiviteit van de advertenties kunnen meten en inzicht krijgen in de acties die onze websitebezoekers uitvoeren. Je kunt jouw browser zo instellen dat de pixels uitgeschakeld worden.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, inclusief deze privacyverklaring, is gewijzigd.