austin-kehmeier-lyiKExA4zQA-unsplash
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Het kabinet heeft de steunregelingen voor ondernemers met 4 maanden verlengd en uitgebreid. Ook zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd. Het nieuwe steunpakket loopt van 1 juni tot 1 oktober. Lees per regeling wat er veranderd is.

In het kort:

 • Steunpakket voor ondernemers verlengd tot 1 oktober.
 • TOGS gesloten: nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) volgt TOGS op.
 • Verlenging tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) met aangepaste voorwaarden.
 • Verlenging bijstand voor ondernemers (Tozo) met partnerinkomenstoets.
 • Belastingmaatregelen zoals uitstel van betaling verlengd tot 1 oktober.
 • Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers lopen door.


Financiële regelingen

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Ondernemers in getroffen sectoren kunnen vanaf dinsdag 30 juni de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen). En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten. De TVL geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 en is maximaal € 50.000 voor die periode.

De TVL is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). U kunt de TOGS niet meer aanvragen. U kunt de TVL aanvragen tot en met 30 oktober 2020.

Bijstand voor ondernemers (Tozo)

U kunt ook in de maanden juni, juli, augustus en september een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. De Tozo is een extra Bbz-ondersteuning. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. Dit is ook waar u terecht kunt voor meer informatie over de aanvraag. Hier wordt per gemeente anders omgegaan. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen. In de verlengde regeling, de Tozo 2, wordt het inkomen van uw partner wel meegerekend. In de Tozo 1 telde dit niet mee.

Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

Bent u werkgever? Dan kunt u ook in de maanden juni, juli, augustus en september een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW).
In de NOW 2.0 zijn onder andere de voorwaarden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen aangepast. Ook houdt de regeling meer rekening met seizoensbedrijven. UWV berekent de hoogte van uw tegemoetkoming in de NOW 2.0 op basis van de hoogte van het loon in de maand maart, in plaats van januari. Als u de NOW 2.0 aanvraagt, moet u uw werknemers stimuleren om zich bij of om te scholen via het gratis crisisprogramma NLWerktDoor. U kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli t/m 31 augustus aanvragen bij UWV. De aanvraagperiode voor de NOW 1.0 is gesloten.

Regeling voor flexwerkers (TOFA)

Werkt u met flexwerkers of oproepkrachten? Voor hen is er een aparte regeling via UWV: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Voor de maanden maart, april en mei kunnen zij een tegemoetkoming krijgen van € 550 bruto per maand. De regeling is voor werknemers met een flexibel contract die (bijna) geen inkomsten hebben door de coronacrisis. U kunt uw flexibele arbeidskrachten op deze regeling wijzen. TOFA aanvragen kan tot en met zondag 12 juli 2020, via UWV.

Extra steun voor de culturele en creatieve sector

De overheid stelt € 300 miljoen beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. Daarmee steunt de overheid instellingen, makers en ondernemers zodat zij kunnen investeren voor het volgende seizoen met een aanvullende subsidie of een lening.

Geld lenen

Nieuwe kredietregelingen

 • Kleine ondernemers kunnen een lening tot € 50.000 aanvragen via de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De aanvraag doet u via uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank.
 • Start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen een Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. Start-ups in de regio Midden- en West-Brabant kunnen een Starterslift OverbruggingsLening (SOL) aanvragen.

Verruimde kredietregelingen

 • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
 • De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.
 • Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente is in deze tijd verlaagd naar 2%.
 • Tech en creatieve start-ups kunnen een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Uitstel van betaling aanvragen en belastingmaatregelen

Als u uw belastingen of aflossingen even niet kunt betalen, kunt u makkelijker uitstel vragen bij de Belastingdienst of bij uw bank. De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers en werkgevers te helpen. Zoals versoepelde regels voor het urencriterium, de vennootschapsbelasting en loonheffingen. Uitstel van betaling van belastingen vraagt u online aan voor 3 maanden via een online formulier. Dit kan tot 1 oktober 2020.

Hulp nodig?

Mochten er vragen zijn over de regelingen, neem dan contact met ons op. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze actuele berichten, tools en hulp tijdens deze corona crisis? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je niks!