Tijdelijke verlenging huurovereenkomsten binnenkort mogelijk

Photo by Jose Alonso
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Op 6 april 2020 heeft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het spoedwetsvoorstel zijnde de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten ingediend bij de Tweede Kamer.

Waarom dit wetsvoorstel?
In deze coronacrisis is het voor huurders met een huurcontract dat afloopt lastig om te zoeken naar andere woonruimte. Momenteel kan een tijdelijk huurcontract echter slechts worden verlengd voor onbepaalde tijd, niet voor een korte periode. Na inwerkingtreding kunnen tijdelijke huurovereenkomsten tijdelijk voor een korte periode worden verlengd gedurende de coronacrisis.

Voor welke huurovereenkomsten?
De wet geldt voor huurovereenkomsten met einddatum na 31 maart 2020 en vóór 1 juli 2020. Huurovereenkomsten die voor 1 april 2020 eindigden, kunnen dus niet worden verlengd. De wet treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2020.

Voor hoe lang wordt de huurovereenkomst verlengd?
De huurovereenkomst kan worden verlengd met één, twee of drie maanden, maar nooit langer dan 1 september 2020. Een verlenging van de regeling is mogelijk, afhankelijk van het verloop van de coronacrisis.

Hoe wordt verlenging aangevraagd?
Een verhuurder is wettelijk verplicht aan te zeggen dat de huurovereenkomst eindigt. Dit moet niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk één maand voordat de huurovereenkomst eindigt gebeuren. Een schriftelijk verzoek tot verlenging kan binnen één week na deze aanzegging door de huurder worden gedaan. Voor aanzeggingen die al zijn verstuurd vóór inwerkingtreding van de wet, geldt dat het verzoek tot een week na de inwerkingtreding van de wet kan worden gedaan. Ook een verhuurder kan om verlenging vragen, maar moet hiervoor instemming van de huurder hebben.

Moet de verhuurder een verzoek tot verlenging altijd toestaan?
De verhuurder mag een verzoek weigeren wanneer sprake is van een in de wet genoemd geval:

  • de woning is al verkocht en moet worden opgeleverd;
  • de woning is alweer verhuurd;
  • de woning staat op nominatie voor renovatie of sloop;
  • er is sprake van dringend eigen gebruik;
  • er is sprake van slecht huurderschap.

De weigering moet binnen één week na het verzoek van de huurder schriftelijk worden gedaan. Is de huurder het hier niet mee eens, dan kan hij naar de rechter stappen.

Belangrijk voor verhuurders!
Als verhuurder dien je huurders volgens het voorstel actief te informeren over de mogelijkheid om verlenging aan te vragen als een tijdelijk huurcontract eindigt.

Status wetsvoorstel
Het wetsvoorstel ligt nu nog ter goedkeuring bij de Tweede Kamer dus er kunnen nog wijzigingen in de regeling komen. Hopelijk kan deze wet na behandeling door de Eerste Kamer snel in werking treden.

We houden je op de hoogte!

Vragen over dit wetsvoorstel? Neem contact op een van de advocaten van Goorts + Coppens.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze actuele berichten, tools en hulp tijdens deze corona crisis? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je niks!