Uitdagingen en tips voor werknemers!

m
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Uitdagingen en tips voor werknemers


De coronacrisis plaatst bedrijven en organisaties voor verschillende uitdagingen, in het bijzonder wanneer zij mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst hebben. Werkgeversvereniging AWVN en De Normaalste Zaak, een netwerk van zo’n 600 MKB-ondernemers en grote werkgevers, publiceerden recent een overzicht gericht op de vraag “hoe kan een werkgever helpen voorkomen dat werknemers uitvallen door psychische klachten?” De publicatie bevat 11 tips, horende bij verschillende situaties waarvan een deel toepasbaar is op de omgang met Coronamaatregelen. Daarnaast werden er ook verschillende algemene tips gegeven, zoals zorgen voor regelmatige updates (bv via interne nieuwsbrief) en het doorvragen naar wat iemand nodig heeft. Streef daarbij naar een open en veilige sfeer,

1. Werk-privé balans
Situatie: Veel mensen werken thuis en moeten werk- en zorgtaken combineren of vinden van moeilijk om werk los te laten nu het zich letterlijk in huis bevindt.
Tips:
– Vraag expliciet naar hoe het met iemand gaat
– Vraag door naar wat iemand nodig heeft, zonder betutteling; werknemer houdt autonomie
– Maak duidelijke werkafspraken en deel deze met het team.

2. Onzekerheid over toekomst werk
Situatie: Door de economische gevolgen van de maatregelen zijn veel mensen onzeker over of hun baan blijft bestaan.
Tips:
– Geef regelmatig updates (op een vast moment)
– Plan extra contactmomenten in
– Uit waardering naar medewerkers
– Blijf met elkaar in gesprek
– Versterk de eigen regie van de medewerker (niet invullen voor een ander).
– Toon begrip en creëer een open sfeer door ook je eigen kwetsbaarheid te bespreken.

3. Verlies structuur Werk veroorzaakt een dagritme.
Situatie: Door de nieuwe omstandigheden verandert de structuur van de dag en de week.
Tips:
– Vraag door naar wat iemand nodig heeft, zonder betutteling; werknemer houdt autonomie
– Plan een dagstart met collega’s in
– Hulp bij het aanbrengen van een dagstructuur

4. Verlies werkzaamheden
Situatie: Veel voorkomende hebben te kampen met verlies van vraag. Hierdoor nemen werkzaamheden af.
Tips:
– Kijk samen met medewerkers hoe er competenties op verschillende werkgebieden ontwikkeld kunnen worden. Dit kan oa door het inzetten van ontwikkelbudget binnen de organisatie of door kennis die online wordt gedeeld.

5. Verlies zinvolle dagbesteding
Situatie: Mensen ervaren een gevoel van nutteloosheid, somberheid van stress als zij niet kunnen werken.
Tips:
– Extra contactmomenten met begeleiding (jobcoach / SPV-er)

6. Eenzaamheid / sociale isolatie / gebrek sociale steun
Situatie: Voor sommige mensen is een belangrijke bron van sociaal contact.
Tips:
– Dagelijks contact met medewerkers die het moeilijk hebben
– Een virtuele koffiehoek of digitale borrel organiseren
– Dagstart met één van meer collega’s
– Nagaan van medewerker nog contact heeft met collega’s
– Medewerkersnetwerk opzetten
– Hoe gaat het met iedereen?

7. Hogere werkdruk
Situatie: Sommige organisaties zien juist een stijging in de werkzaamheden in deze tijd.
Tips:
– Verwachtingen rondom productiviteit helder maken
– Poging in werkzaamheden communiceren
– Afspraken maken over output / resultaten medewerker
– Interne jobcoaches / begeleiders met elkaar laten afstemmen
– Communiceren over hoe te werken met een uitgedunde personeelsbezetting
– Werklast van werknemer zorgen over de werkweek, van verdelen over team.

8. Moeite met interpretatie van coronamaatregelen
Situatie: Voor sommige werknemers is het moeilijk om de landelijke of organisatiemaatregelen te begrijpen.
Tips:

– Regelmatige updates

-Heldere communicatie via Werkzaamheden 

– De wijsheid van de RIVM-maatregelen als richtlijn voor het nemen van een inzoomen van haar activiteiten, zowel op werk als privégebied
– Verwijs naar andere (Betrouwbare) en begrijpelijke Bronnen.
– Heb je anderstalige collega’s? Raadpleeg dan bijvoorbeeld www.pharos.nl/coronavirus/ voor uitleg in pictogrammen en verschillende talen.

9. Angst / zorgen gezondheid
Situatie: Mensen kunnen zorgen hebben over de gezondheid van hun naasten, maar ook bang zijn dat ze zelf ziek worden.
Tips:
– Blijf in gesprek
– Versterk de eigen regie van de medewerker
– Toon begrip en creëer een open sfeer door ook je eigen kwetsbaarheid te bespreken
– Vraag expliciet naar hoe het met iemand gaat
– Naar behoefte extra aandacht geven, wisselend van een informeel belletje tot doorverwijzen naar andere hulp.
– Werk met een balanskaart waar een medewerker kan aangeven wat zijn gemoedstoestand is en hoe hij begeleid wil worden
– Bied anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp aan.

10. Flexibiliteit
Situatie: De huidige situatie vraagt ​​om meer zelfstandigheid en veel flexibiliteit (wisselende collega’s / buddies, snel nieuwe dingen moeten leren).
Tips:
– Extra contactmomenten met jobcoach van SPV’er, indien mogelijk
– In schakelen bedrijfsmaatschappelijk werker
– Externe of interne buddies

11. Onduidelijkheid
Situatie: De situatie brengt veel onduidelijkheid voor het voortbestaan ​​van organisaties, baanbehoud en omgangsvormen op de werkvloer.
Tips:
Regelmatige updates (op een vast moment)
– Doorvragen naar wat iemand nodig heeft

Bron:
https://www.awvn.nl/app/uploads/2020/04/Handreiking-preventie-uitval-wegens-psychische-kwetsbaarheid.pdf

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van onze actuele berichten, tools en hulp tijdens deze corona crisis? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je niks!